Dil:
Color Options

Hizmet Sözlesmesi

Hizmet Sözlesmemiz

Ts3destek.com Gizlilik İlkesi - Politikası ve Kullanım Sözleşmesi

1-Taraflar : İş bu sözleşme Ts3destek.com (Servis Sağlayıcı) ile Müşteri arasında aktedilmiş sayılacaktır.

2-Sözleşmenin Konusu : İşbu sözleşme Ts3destek.com'un Müşteri firmanın/şahsın web hosting ve domain tescil hizmetleriyle ilgilidir.

3-Sorumluluklar :

3.1) Ts3destek.com sunucularında sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan ve doğacak olan tüm maddi ve manevi sorumluluklar Müşteri'ye aittir. Ts3destek.com yükümlü değildir.

Ts3destek Sozlesme
3.2) Ts3destek.com, Müşteri'nin servisleri kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, elektronik posta (e-mail) ile alınan veya gönderilen bilgi, resim, yazı vs. den, doğan ve doğacak olan maddi veya manevi zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Sorumluluk, Müşteri'ye aittir.

3.3) Ts3destek.com, Müşteri'nin her türlü verisini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen Ts3destek.com sunucularında bulunan verilerde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Verileri yedeklemekle Müşteri sorumludur.

3.4) Müşteri, telif hakları yasasına uymak zorundadır. Telif hakkı başkasına ait yazı, metin, resim vs. dökümanların izinsiz kopyalanması ve bunların müşteri sayfalarında yayınlanması ve bulundurulmasından dolayı çıkacak anlaşmazlıklarda, Ts3destek.com taraf olarak gösterilemez, maddi veya manevi olarak sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, üçüncü şahıslara taraf Müşteri'dir ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı Müşteri kabul eder. Bu gibi durumlarda Ts3destek.com anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

3.5) Müşteri verilerinde, hiçbir şekilde, pornografi, erotizm, vahşet, ahlaki ve kanuni değerlere aykırı, yazılı veya görsel içerik, telif hakları alınmış ve ücretsiz dağıtımına izin verilmemiş her türlü materyal, korsan yazılımlar bulundurmayacağını kabul eder. Bulundurduğu taktirde Ts3destek.com, sorumlu tutulamaz, sorumluluk Müşteri'ye aittir. Ts3destek.com, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı tek taraflı fesih etme hakkına sahiptir.

3.6) Internet, bir medya ortamı olduğundan, Müşteri, verilerinde gizli veya kişisel unsurlar olmamasına dikkat etmelidir. Aksi taktirde doğabilecek sorunlardan, Ts3destek.com yükümlü değildir.

3.7) Müşteri ödemelerini belirlenen dönemlerde yapmalıdır. Belirli ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda, Ts3destek.com, Müşteri'nin hesabını kapatma ve sözleşmeyi fesih etme hakkını saklı tutar.

3.8) Müşteri kesinlikle spam e-mail gönderemez. İnternet kullanıcılarını dil, sıklık yada dosya boyutu açısından rahatsız edecek emaillar yollayamaz. İnternet kullanıcılarına istekleri dışında ticari reklam mailları yollayamaz.

3.9) Müşteri kesinlikle Ts3destek.com sistemlerini diğer internet kullanıcılarını zor durumda bırakmak, sistemlerine zarar vermek, sistemlerinin işleyişini engellemek, bu sistemlerden veri çalmak veya bu sistemleri herhangi bir şekilde yanıltmak için kullanamaz. Müşteri hiçbir şekilde Ts3destek.com sistemlerinin güvenliğini tehdit edecek girişimlerde ve uygulamalarda bulunamaz. örnek olarak (fakat bunlarla sınırlı değildir): Sisteme yada sistemin herhangi bir bölümüne yetki dışı izinsiz giriş, kullanım, güvenlik taramaları, sistem kaynakları ve trafiğini ölçme ve test işlemleri, email bombardımanı, DoS (Denial Of Service) saldırıları ve sistemi aşırı yükleme girişiminde bulunan saldırılarda bulunmak yasaktır. Ts3destek.com bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir.

3.10) Müşteri kesinlikle Ts3destek.com sistemlerinin kaynaklarını (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte örneğin: CPU, RAM ve network kaynakları), Ts3destek.com'un diğer müşterilerine verdiği hizmetleri engelleyecek veya kısıtlayacak şekilde yüksek oranda kullanamaz. Bu durumda Ts3destek.com müşteriden sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini yada kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi taktirde Ts3destek.com sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.

3.11) Müşteri hizmet alımı sırasında Ts3destek.com'e verdiği bilgilerin (ad, soyad, firma ünvanı, telefon, faks, e-mail, posta adresi ve bunun gibi) doğruluğunu kabul eder. Bu bilgiler Ts3destek.com'un müşteriye hizmetlerle ilgili bilgi ve teknik destek vermek amaçlı kullanacağından Müşteri tarafından verilen bilgilerin hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılacaktır.

3.12) Ts3destek.com, Müşteri'nin hizmet alımı sırasında verdiği bilgiler dahil olmak üzere hiçbir bilgiyi 3. şahıslarla paylaşmayacağını ve kullanmayacağını taahhüt eder.

3.13) Ts3destek.com, ödemesi yapılan hizmetleri zamanında yapmakla yükümlüdür.

3.14) Ts3destek.com, müşteri web sitesinin internet ortamında sürekli yayınlanması için gerekli servisi vermekle yükümlüdür. Fakat teknik hata, internet bağlantısı ve servis sağlayıcı dışında oluşan kesintilerden dolayı sorumlu tutulamaz.

3.15) Ts3destek.com fiyat değiştirme hakkını saklı tutar.

3.16) Sistemimize Üye olan herkes SMS ile Bilgilendirme/kampamyalar hakkında bilgi almayı, kayıt sırasında sorulan [Ücretsiz Sms Servisi İstiyorum] Adlı buton'a Tıklamış ve kabul etmiş sayılır.

4-Sözleşmenin Süresi :

İşbu sözleşme müşterinin web yayımcılığı hesabının açıldığı tarihte taraflarca kabul edilmiş ve bir yıl süre ile hüküm ifade eder ve hizmet yenilendiği sürece sözleşme süresi devam eder.

5-Ödeme Planı :

Müşterinin aldığı web yayımcılığı hizmeti doğrultusunda yıllık ve TL olarak tahsil edilecektir.

6-Sözleşmenin Feshi ve Tasfiyesi :

Müşteri yukarıda belirtilen 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 maddelerinden birine uymaması durumunda Ts3destek.com işbu sözleşmeyi herhangi bir aşamada tek taraflı olarak fesh edebilir. Müşteri istediği zaman sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir.

7-Para İadesi

Ts3destek.com, müşterinin 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 maddelerinden birine uymaması sonucu web hosting hizmetini durdurması veya Müşteri web hosting hizmetini aldığı tarihten 3 takvim gününden sonra hizmete devam etmek istememesi durumlarında ödenmiş ücretlerin iadesi yapılmaz. Müşteri web hosting hizmetini aldığı günden itibaren 3 takvim günü içinde ödediği web hosting ücretinin iadesini talep ederek hizmeti almaktan vaz geçebilir. Ts3destek.com yalnızca web hosting hizmetinin para iadesini EFT masrafını keserek banka yoluyla Müşteriye yapacaktır.

8-Sözleşmede Doğan Anlaşmazlıklarda Yetkili Merci

İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak anlaşmazlıklarda yetkili yargı merci ve icra daireleri: Tekirdağ Mahkeme ve İcra Daireleridir.

9-Sözleşmenin Yürürülüğe Girişi

İşbu sözleşme 9 (dokuz) Madde'den ibarettir ve kayıt tarihinde başlar, fesih edilinceye kadar geçerlidir. Müşteri, online kayıt veya herhangi bir yolla Ts3destek.com hizmetlerinden yararlandığında bu sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır.

Ts3destek.com Hizmet Sözleşmesi üzerinde zaman zaman değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.